FANDOM


Aang watches the play
The Second Decision
Druga decyzja
Chapter information
Series

Xiaons: First War

Book

Revolution

Chapter

epilogue

Written by

LenPoles

Release date

January 11, 2012

Chronology
Last chapter

The May Coup d'Etat

Next chapter

From Quebec

Epilogue of first book fanon Xiaons: First War.

English

Overview

Time for a second decision of head of State Toporski.

Previously on Xiaons

From The May Coup d'Etat

Jake - Something must be done

Alexandra - Fight? Always say, and nothing that does not give

Jake - And what do you think about the second May coup d'état?


Marshal of the Sejm - That was the position of supreme head of the Commonwealth. This position was replaced by Xiao General Jake Adalbert Toporski!


Jake (in Russian) - We need a civilian exodus.

The Second Decision

Events preceding the chapter

  • May 30, 2009 - the beginning of the exodus of Poles
  • May 31, 2009 - Kazelians gain Torun, Świdwin and Luban
  • June 1, 2009 - Kazelians gain Białogard

June 1, 2009

Scene 1
Jake drinking Green Up.

Jake - Why do you take for insignificant city? Plock is a good point, because the gain on the land three or four counties.

Alexandra - For Sith only kept pace themselves

Jake - I know! The worst part is that they are ... [pointed projectile flying in their direction] WARNING! Attacks!

Jake opened his lightsaber, and after him other officers. Gracjan went to Jake.

Gracjan - In Łobez even in such things is not fun.

Jake - And how did staging the game in WarRock?

Gracjan - Well, there are only shooting and here Air Force and swordsmen.

Jake - That's all? If so, kindly tell you that you started to shoot at the enemy, right?

Scene 2: Parliament, Warsaw
Lwówek Śląski conquered. Wieruszow conquered. Plock conquered. Xiaons retreated to Warsaw.

Jake - Alas! Warsaw, the capital for more than a half thousand years of our beloved homeland Polish Republic, just ... not now the capital. My second order is: it Rzeczypospolita's capital is Lublin. I can revoke Ordinance. Know that after the war, Warsaw is the capital again.


END OF PART I

Polish

Opis

Pora na drugą decyzję naczelnika Toporskiego

W poprzednich rozdziałach

Z Przewrotu majowego

Jakub - Trzeba coś zrobić

Alexandra - Walczyć? Zawsze tak mówisz I nic to nie daje

Jakub - A co myślicie o drugim przewrocie majowym?


Marszałek sejmu - Właśnie powstało stanowisko najwyższego naczelnika Rzeczypospolitej. Stanowisko to otrzymuje generał Xiaonów Jakub Wojciech Toporski!


Jakub (po rosyjsku) - Potrzebny nam jest exodus cywili.

Druga decyzja

Wydarzenia poprzedzające rozdział

  • 30 maja 2009 - początek exodusu Polaków
  • 31 maja 2009 - Kazelici zdobywają Toruń, Świdwin I Lubań
  • 1 czerwca 2009 - Kazelici zdobywają Białogard

1 czerwca 2009

Scena 1
Jakub popija Green Up.

Jakub - Czemu biorą się za mało znaczące miasta? Płock to dobry punkt, bo zdobędą przy tym tereny trzech lub czterech powiatów

Alexandra - Za Sithami tylko oni sami nadążą

Jakub - Wiem! Najgorsze jest to, że oni są... [zauważył pocisk lecący w ich stronę] UWAGA! Atakują!

Jakub otworzył miecz świetlny, a za nim inni oficerowie, którzy byli szermierzami. Podszedł do Jakuba Gracjan.

Gracjan - W Łobzie nawet w takie rzeczy się nie bawiliśmy

Jakub - A jak robiliśmy inscenizację gry w WarRocka?

Gracjan - No, ale tam się strzelało tylko, a tu lotnictwo I szermierze.

Jakub - To wszystko? Jeśli tak to uprzejmie ci mówię abyś zaczął strzelać we wroga, dobrze?

Gracjan - Jak słońce!

Jakub - Fajnie, że się rozumiemy!

Scena 2: Sejm, Warszawa
Lwówek Śląski zdobyty. Wieruszów zdobyty. Płock zdobyty. Xiaoni wycofali się do Warszawy.

Jakub - Niestety! Warszawa, stolica od ponad pół wieku naszej kochanej ojczyzny Rzeczypospolitej Polskiej, właśnie... nie jest od teraz stolicą. Moje drugie zarządzenie to: stolica Rzeczypospolitej to Lublin. Zarządzenie mogę odwołać ja. Wiedzcie, że po wojnie Warszawa na nowo będzie stolicą.


KONIEC CZĘŚCI PIERWSZEJ

See more

For the collective works of the author, go here.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.