FANDOM


The Report
Meldunek
Chapter information
Series

Xiaons: First War

Book

Journey to the Capitals

Chapter

1

Written by

LenPoles

Release date

March 22, 2012

Chronology
Last chapter

From Quebec

Next chapter

Kuczawola

The first chapter of Xiaons: First War

English

Overview

Xiaons preparing to attack the Kalisz. Meanwhile Kazelians planning to attack the small Grand Duchy.

The Report

Events preceding the chapter

Xiaons' victory in the campaign in Bydgoszcz

 • June 13, 2009 - II battle of Płock
 • June 14, 2009 - II battle of Toruń
 • June 15, 2009 - II battle of Skierniewice
 • June 16, 2009 - I battle of Konin
 • June 17, 2009 - II battle of Kołobrzeg
 • June 18, 2009 - II battle of Przasnysz
 • June 19, 2009
  • II battle of Świdwin
  • II battle of Szczecinek
 • June 20, 2009
  • II battle of Kwidzyn
  • II battle of Leszno

June 21, 2009

Scene 1: Xiao Citadel in Warsaw. Jake's Room
Jake sleeps. Includes Alexandra, Jeremy and Chris.

Jake - You can go now!

Jeremy - If you want it.

Jeremy comes out.

Alexandra - I'm not leaving! Come on!

Chris - Get up!

Alexandra - Today crab Kalisz matter!

Jake - Can you give me but a little more sleep? Only five minutes ...

Alexandra - Get up! Immediately!

Jake - And about Ulrich said that he is uxorious!

Scene 2: The border of Germany and Belgium
Ulrich sat with Fearden next to the train.

Fearden - Really said that about you?

Ulrich - When the "jaundice" asked me something, Toporski call me that!

Fearden - You pretend to me someone who you aren't!

Ulrich - What? Never!

Fearden - I still love that "jaundice" as you called it!

Ulrich - What do you care?!

Fearden - Do not talk that way to your Lord!

Scene 3: Xiao Citadel in Warsaw. Conference Room
There stands a few meters long on the table. With him were ten chairs on the left, and the same right, and one chair at the end.
On one side sat the most important military commanders Rzeczpospolita. There were ten. On the opposite side Xiaonów representatives: five generals, Colonel Litewski, Lieutenant Colonel Wityńska, Lieutenant Colonel Kierczyńska, Lieutenant Colonel Stowejko and Aang.
Jake entered the room. He went behind the backs of the officers xiao. Chris, slapped in the frame. He pushed a chair at the end. Jake was there as an authoritarian head of state Rzeczpospolita and the main forces of the country.

Jake - Good morning! Straight, gentlemen! Lieutenant Stowejko tell what he had to write the report!

Stowejko - We do not write, after all ... aha ...! I was with two of my squadron sierżantami to scout. I and Sergeants Andrew and Adam Niewierny incognito we got to the Kuczawola village. Approximately ośmuset meters north of the village began to land droid factory. Probably ended with a half miles away.

Jake - Were you in it?

Stowejko - It was not possible.

Jake - The attack on the factory led by General Fukser! Stowejko's Banner will take Lieutenant Titor.

Stowejko - This new?!

Jake - This is the only officer without banners. Jeremy takes with him or you, Niewierny brothers.

Stowejko - Titor's your cousin! Favorable to him!

Scene 4: Place the second scene
Ulrich stands between Fearden and Xerath.

Ulrich - Now?

Xerath - Not yet.

Ulrich - Since when you rule?

Fearden - Xerath is right! Xiaons must do something in Poland!

Scene 5: Canteen in the citadel Xiao
Daria is sitting at the bar. Walk up to her private.

Private - Sorry to bother you. Another secret message of Kazelians. This was from Berlin to Leszno.

Daria quickly read.
Scene 6: The conference room in the citadel of Warsaw
In the room are all the officers Xiao. Then came the last John.

Jake - Here they are all ... I can start! Kazelians are dumber than I thought. That night attack Luxembourg. Weakened the Polish border.

Adam - How big is Luxembourg?

Jake - As the three Berlins.

Hairpin - And what we have gained?

Jake - Certainly more than Berlin.

Daria - At ten Kazelans attack Luxembourg! We have four hours to warn Luxembourg and to be there!

Jake - Kalisz we must move on later.

Daria - But only a few days!

Jake - I know. Move all Xiaons, except Sergeant Andrew Niewierny. In Luxembourg, argues Adam. The first moves aviation. After the last xiaoplane armored vehicles. You will go through the Czech Republic, and further lead Gracjan, Stowejko and Aang.

June 22, 2009

Scene 7: Outside the city
Adam and Jeremy are sitting on the ground.

Jeremy - You know what I noticed?

Adam - What is it?

Jeremy - Jake always had trouble with the assignment of a distance from it. And this time can compare Berlin to Luxembourg.

Adam - He must be prepared. And you know that there is a king?

Jeremy - Not a king, only a great prince. As in Lithuania.

Adam - Cool!

Adam received a gunshot wound in the left shoulder.

Adam - God damn it!

Jeremy looked around. He pointed to the northeast. There was a wall of rock.

Jeremy - He scored from there!

Adam - Where from?

Jeremy - See there!

The wall fell. Beran came out from behind her.

Beran - Long time no see!

Jeremy - We'll see how strong you are!

Beran pointed Sniper Rifle. Jeremi drove Beran into the ground.

Beran - Not bad! You still have the second level?

Jeremy - You too, Beran!

Adam - I will help!

Jeremy - You have wounded your hand, you idiot!

Adam scored the fire in Beran. Beran is released and avoids an attack by Adam.

Jeremy - Adam! Give it up, damn it!

Adam - I'm not going!

Jeremy - What are you doing here at all, Beran!

Beran - I am a Kazelian officer!

Gratian ran.

Beran - Is not that kid from your village?!

Gratian - Who is he?!

Beran ran off and picked up the Sniper Rifle. Gratian took aim quickly and fired. Gratian hit in the chest.

Adam - NO!

Adam shot fire from his right hand. Jeremy pulled out his lightsaber and threw him in the side Beran. Beran rejected Sniper Rifle and tried to catch the sword, but the blade pierced his hand.

Beran - FUUUCK!

Adam takes out his sword and pierces the forehead Beran.

Adam - What's with Gratian?

Jeremy - He's dead!

Polish

Opis

Xiaoni szykują się do ataku na Kalisz. Tymczasem Kazelici planują atak na małe wielkie księstwo.

Meldunek

Wydarzenia poprzedzające rozdział

Zwycięstwa Xiaonów w kampanii bydgoskiej

 • 13 czerwca 2009 - II bitwa o Płock
 • 14 czerwca 2009 - II bitwa o Toruń
 • 15 czerwca 2009 - II bitwa o Skierniewice
 • 16 czerwca 2009 - I bitwa o Konin
 • 17 czerwca 2009 - II bitwa o Kołobrzeg
 • 18 czerwca 2009 - II bitwa o Przasnysz
 • 19 czerwca 2009
  • II bitwa o Świdwin
  • II bitwa o Szczecinek
 • 20 czerwca 2009
  • II bitwa o Kwidzyn
  • II bitwa o Leszno

21 czerwca 2009

Scena 1: Cytadela Xiaonów w Warszawie. Pokój Jakuba
Jakub śpi. Wchodzą Alexandra, Jeremi I Krzysiek.

Jakub - Możecie pójść!

Jeremi - Skoro tego chcesz.

Jeremi wychodzi.

Alexandra - Mnie tak nie spławisz! No już!

Krzysiek - Wstawaj!

Alexandra - Dzisiaj obgadujesz sprawę Kalisza!

Jakub - Możecie dać mi jednak trochę jeszcze spać? Tylko pięć minut...

Alexandra - Wstać! Natychmiast!

Jakub - A na Ulricha mówiłem, że jest pantoflarzem!

Scena 2: Granica Niemiec Kazelickich I Belgii
Ulrich siedział z Feardenem obok pociągu.

Fearden - Serio tak na ciebie mówił?

Ulrich - Kiedy ta "żółtaczka" mnie o coś prosiła, Toporski tak mnie nazywał!

Fearden - Udajesz przede mną kogoś kim nie jesteś!

Ulrich - Co? Skąd!?

Fearden - Ciągle kochasz tę "żołtaczkę", jak ją nazwałeś!

Ulrich - CO CIĘ TO OBCHODZI?!

Fearden - Nigdy nie podnoś głosu na swego pana!

Scena 3: Cytadela Xiaonów w Warszawie. Sala konferencyjna
Stoli tam długi na kilka, albo kilkanaście metrów stół. Przy nim było dziesięć krzeseł po lewej I drugie tyle po prawej oraz jedno krzesło na samym końcu.
Po jednej stronie siedzieli najważniejsi dowódcy wojska Rzeczypospolitej. Było ich dziesięciu. Po stronie przeciwnej przedstawiciele Xiaonów: pięciu generałów, pułkownik Litewski, podpułkownik Wityńska, podpułkownik Kierczyńska, podpułkownik Stowejko oraz Aang.
Do sali wszedł Jakub. Przeszedł za plecami oficerów xiaońskich. Klepnął w ramie Krzyśka. Odsunął krzesło na końcu. Kuba tam był w charakterze autorytarnego naczelnika Rzeczypospolitej I głównego dowódcego sił zbrojnych kraju.

Jakub - Dzień dobry! Wprost, panowie! Podpułkownik Stowejko powie co miał napisać w raporcie!

Stowejko - Nie piszemy przecież... aha...! Byłem z dwoma sierżantami z mojej chorągwi na zwiadzie. Ja oraz sierżanci Andrzej I Adam Niewierni incognito trafiliśmy do wsi Kuczawola. Około ośmuset metrów na północ od wsi zaczął się teren fabryki droidów. Prawdopodobnie kończył się półtora kilometrów dalej.

Jakub - Byliście w środku?

Stowejko - Nie dało rady!

Jakub - Atak na fabrykę poprowadzi generał Fukser! Chorągiew Stowejki weźmie porucznik Titor.

Stowejko - Ten nowy?!

Jakub - To jedyny officer bez chorągwi. Jarema bierze ze sobą też ciebie I braci Niewiernych!

Stowejko - Titor to twój kuzyn! Faworyzujesz go!

Scena 4: Miejsce ze sceny drugiej
Ulrich stoi między Feardenem I Xerathem.

Ulrich - Już?

Xerath - Jeszcze nie!

Ulrich - Od kiedy ty rządzisz?

Fearden - Xerath ma rację! Xiaoni muszą coś zrobić w Polsce!

Scena 5: Kantyna w cytadeli Xiaonów
Daria siedzi przy barze. Podchodzi do niej szeregowiec.

Szeregowiec - Przepraszam, że przeszkadzam. Kolejny gryps Kazelitów. Ten był z Berlina do Leszna.

Daria szybko przeczytała.

Daria - Powiedz Jakubowi Toporskiemu, że Kazelici atakują Luksemburg.

Scena 6: Sala konferencyjna w cytadeli w Warszawie
W sali są wszyscy oficerowie Xiaonów. Właśnie wszedł jako ostatni John.

Jakub - Już są wszyscy... mogę zacząć! Kazelici są głupsi niż sądziłem. Tego wieczoru zaatakują Luksemburg. Osłabili granicę z Polską.

Adam - Jak duży jest Luksemburg?

Jakub - Jak trzy Berliny.

Spinka - A to co zdobyliśmy?

Jakub - Na pewno więcej niż Berlin.

Daria - O dziesiątej Kazelici zaatakują Luksemburg! Mamy cztery godziny, by ostrzec Luksemburg I znaleźć się tam!

Jakub - Kalisz musimy przełożyć.

Daria - Ale tylko o kilka dni!

Jakub - Wiem. Ruszają wszyscy Xiaoni, poza sierżantem Andrzejem Niewiernym. W Luksemburgu dowodzi Adam. Pierw rusza lotnictwo. Po ostatnim xiaolocie wozy pancerne. Pojedziecie przez Czechy, a dalej poprowadzą Gracjan, Stowejko I Aang.

22 czerwca 2009

Scena 7: Granice Luksemburga z Niemcami
Adam I Jeremi siedzą na ziemi.

Jeremi - Wiesz co zauważyłem?

Adam - Co takiego?

Jeremi - Jakub zawsze miał problemy z wyznaczaniem odległości od tak. A tym razem jak można porównać Berlin z Luksemburgiem.

Adam - Pewnie się przygotował. A wiedziałeś, że tu jest król?

Jeremi - Nie król, tylko wielki książę. Jak na Litwie.

Adam - Fajnie.

Adam otrzymał ranę postrzałową w lewe ramię.

Adam - Cholera jasna!

Jeremi się rozejrzał. Wskazał na północny-wschód. Tam była ściana ze skały.

Jeremi - Strzelił z tamtąd!

Adam - Skąd?

Jeremi - Patrz tam!

Ściana opadła. Wyszedł zza niej Beran.

Beran - Dawno się nie widzieliśmy!

Jeremi - Zobaczymy jaki jesteś mocny!

Beran wycelował snajperkę. Jeremi wbił Berana w ziemię.

Beran - Nieźle! Ciągle masz drugi poziom?

Jeremi - Ty też, Beran!

Adam - Pomogę!

Jeremi - Ty masz postrzeloną rękę, idioto!

Adam strzelił ogniem w Berana. Beran uwalnia się I unika atak Adama.

Jeremi - Adam! Daj sobie spokój, do cholery!

Adam - Nie zamierzam!

Jeremi - Co ty w ogóle tu robisz, Beran?!

Beran - Jestem oficerem Kazelitów!

Przybiegł Gracjan.

Beran - Czy to nie ten dzieciak z waszej wiochy?!

Gracjan - Kto to?!

Beran odbiegł I podniósł snajperkę. Wycelował szybko w Gracjana I strzelił. Trafił Gracjana w klatkę piersiową.

Adam - NIE!

Adam wystrzelił ogniem z prawej ręki. Jeremi wyciągnął miecz świetlny I rzucił nim w stronę Berana. Beran odrzucił snajperkę I spróbował złapać miecz, ale ostrze przebiło jego dłoń.

Beran - FUCK!

Adam wyjmuje swój miecz I przebija nim czoło Berana.

Adam - Jak z Gracjanem?

Jeremy - Nie żyje!

See more

For the collective works of the author, go here.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.