FANDOM


Aang hiding
The May Coup d'Etat
Przewrót Majowy
Chapter information
Series

Xiaons: First War

Book

Revolution

Chapter

6

Written by

LenPoles

Release date

Jaunary 5, 2012

Chronology
Last chapter

Family site

Next chapter

The Second Decision

The seventh chapter of Xiaons: First War.

English

Overview

Kazelians attack Berlin. Jake wants to save Poland. It remains only to repeat the act of Pilsudski.

Previously on Xiaons

Family Site

Events preceding the chapter

  • May 18, 2009 - the beginning of the Battle of Police - attack the Kazelians
  • May 21, 2009 - First Battle of Zgorzelec - attack and victory of the Kazelians
  • May 22, 2009 - Second Battle of Goleniów - Attack and defeat of the Xiaons

May 27, 2009

Scene 1: Deliberation Kazelian aristocracy
Ulrich became the Kazelian Lord and his brother.

Fearden - Lead the attack on Berlin! I'll get Szczecin, and you Charles will be in Police.

Xerath - okay

Ulrich - So anyone attacking their homeland?

Xerath - Looks like it.

Scene 2: Police, Xiaons bastion

In radio - General Ulrich Knoten just started the war in Germany.

Jake - THIS REBELLION HAS COME TO GERMANY!!! Again, we will cut as in '39! I'll send there with three squadrons, to somehow alleviate the situation. I'll talk with Angela Merkel!

Adam - You're right. But not placed German!

Jake - I'll take a translator!

Adam - Ulrich is with the Kazelian!

Jake - Few people in Poland that the German knows?

Scene 3: Berlin
Chancellor Merkel sat on a chair. James sat down opposite her, and stood beside him translator.

Jake - I am glad that agreed to meet you!

Translator - General Toporski ist, dass es mit Ihnen sein kann.

Merkel - Ich auch. Viele von Ihnen ich hörte Generale.

Translator - Mrs. Chancellor heard a lot about you.

Jake - I am very pleased. I would like to speak with a common threat.

Translator - Es ist sehr schön. Ich möchte mit einer gemeinsamen Bedrohung sprechen.

Merkel - Damn Right. Ab dem Monat der Tyrann möchte zwingen könnte er macht zu liefern.

Translator - He knows that with you for a month tyrant wants to gain reign.

Jake - Now the only dilemma ...

Translator - Jetzt nur das Dilemma...

Jake - Why Kazelians attack Germany?

Translator - Interessant, dass es Deutschland überfallen.

Merkel - Ich weiß nicht

Translator - Chancellor does not know.

Jake - It is understood! Maybe Fearden wanted to be sure that somewhere ... but will rule.

Translator - Zu verstehen! Mögliche Fearden will sicherstellen, dass irgendwo, aber er regierte. I think it's quite possible ...

Merkel - Nach für mich ist es durchaus möglich.

Translator - The Chancellor believes the same thing as me.

Jake - Most important thing is to beat him in both countries. Most important, however, is not Knoten, who leads the attack on Berlin, and Lord Fearden!

May 28, 2009

Scene 4: After the Battle
Człuchów conquered.
Jake went to Alexandra, Chris and Jeremy.

Jake - Something must be done

Alexandra - Fight? Always say, and nothing that does not give

Jake - And what do you think about the second May coup d'état? All for the good of the country!

Jeremy - You would have to rule Poland?

Jake - Yes! Authoritarian governments!

Alexandra - Like the Belarus?

Jake - Yes and no! You just need to quickly make decisions!

Chris - When?

Jake - Tomorrow in Warsaw! Just me, Odd and Aelita!

Alexandra - Yes it is! I said him about it!

May 29, 2009

Scene 5: The Presidential Palace, Warsaw
Adam with the gun ran to the palace. The left hand holds a flame.

Adam - I come in peace! I am here on ... a diplomatic! I want to be with the president in private.

Scene 6: Parliament, Warsaw
Jake and Alexandra ran for parliament with guns.

Jake - Out for safety!

envoy - I know what is in your backpack?

Jake - I too have immunity!

envoy - A gun?

Jake - I am a soldier, officer, General, Mr envoy is a war! I have the right!

Hall of the Sejm. Jake stands on the rostrum.

Jake - Everyone keep a job, but the most important decisions you undertake me ... when I say, that you took it. Relax! Such decisions will most! So these authoritarian governments, only that my word is indisputable. My friend is heavily armed with the president. You to agree, he will accept it, everything will be cool! Skażcie me even to death, but after the war, because my decisions, will be aimed at only the good of the state. I want to defend Poland. At least that's what we still have it. There may have noticed there's a war? There may have noticed that the Kazelians are close to Warsaw?

Scene 7: The Presidential Palace
Adam only a piece of paper handed to the president.

Adam - Just sign, for the good of the country, Mr. President! Almost nothing will change. How do I change it to defend the country!

President of Poland - Always says so!

Adam - I'm not a good diplomat, I have the gift of persuasion [cried] I will try, although I do not have, because it's not my country! Why did I fight in this war, since I'm from Italy! I myself am going, but if you do not care about the fate of the Polish country, Rzeczpospolita ... Piast castle! It's not fair to your state! Would you like to have won this state Kazelians!

President of Poland - I'm sorry, but I did not si...

Adam - Damn! So why am I such as I squeezed lemon stronger argument?

Adam staged his hand as if he wanted something to show. Hand over the flame appeared.

Adam - Now, do you sign?

Scena 8: Sejm

Marshal of the Sejm - That was the position of supreme head of the Commonwealth. This position was replaced by Xiao Gen. Jake Adalbert Toporski! Colonel. He received a master control over the state.

Jake - Thank you, Mr. Marshal!

Scene 9: Warsaw
After all, Jake, Alexandra and Adam bought myself the can of energy drink to celebrate a successful coup d'etat.

Jake - I'm going to Kiev, you go to Naklo, it is ordered

Adam - Why do you go to Ukraine?

Jake - It is a Polish-Ukrainian relations.

Adam - WHAT?!

Scene 10: Kiev, Ukraine (Original language: Russian)
Jake flew to Kiev by xiaoplane. He ran like the parliament, only that at once with an open lightsaber.

Jake - I want to talk with the president! I warn you that I am unpredictable!

Somewho - Do not kill us!

Jake - It has to be a conversation room, dammit! Diplomatic! Do any of you know Russian at all?

Politician - We know! What is that in the former Soviet Union do not speak Russian?

Jake - I need to speak with the president! It's a matter of life and death!

President of Ukraine - I invite you

Jake - Thank you! [goes inside] I mean, to somewhere like a "store" the Poles! In our war and we are afraid of just that more and more people will have on the other side of the border.

President of Ukraine - I understand!

Jake - We need a civilian exodus.

Polish

Opis

Kazelici atakują Berlin. Jakub chce ratować Polskę. Pozostaje jedynie powtórzyć czyn Piłsudskiego.

Przewrót majowy

Wydarzenia poprzedzające rozdział

  • 18 maja 2009 - początek bitwy o Police - atak Kazelitów
  • 21 maja 2009 - I bitwa o Zgorzelec - atak I zwycięstwo Kazelitów
  • 22 maja 2009 - II bitwa o Goleniów - atak I porażka Xiaonów

27 maja 2009

Scena 1: Narada arystokracji Kazelitów
Ulrich stał przy Lordzie Kazelitów I jego bracie.

Fearden - Poprowadzisz atak na Berlin! Ja zdobędę Szczecin, zaś ty Karol zostaniesz w Policach.

Xerath - Dobrze.

Ulrich - Czyli każdy atakuje ojczyznę?

Xearth - Na to wygląda.

Scena 2: Police, bastion Xiaonów

W radiu - Generał Ulrich Knoten właśnie rozpoczął działania wojenne na terenie Niemiec.

Jakub - TA REBELIA DOTARŁA DO NIEMIEC!!! Znowu będą na nas cięci jak w trzydziestym dziewiątym! Wyślę tam ze trzy chorągwie, żeby załagodzić jakoś te sytuację. Ja pogadam z Angelą Merkel!

Adam - Masz rację. Ale nie umiesz niemieckiego!

Jakub - Wezmę tłumacza.

Adam - Ulrich jest u Kazelitów!

Jakub - Mało to ludzi w Polsce zna niemiecki?

Scena 3: Berlin
Kanclerz Merkel usiadła na krześle. Na przeciw niej usiadł Jakub, a obok niego stanął tłumacz.

Jakub - Cieszę się, że pani się zgodziła spotkać

Tłumacz - General Toporski ist, dass es mit Ihnen sein kann.

Merkel - Ich auch. Viele von Ihnen ich hörte Generale.

Tłumacz - Pani kanclerz dużo o tobie słyszała.

Jakub - Jest mi niezmiernie miło. Chciałbym pomówić o wspólnym zagrożeniu.

Tłumacz - Es ist sehr schön. Ich möchte mit einer gemeinsamen Bedrohung sprechen.

Merkel - Damn Right. Ab dem Monat der Tyrann möchte zwingen könnte er macht zu liefern.

Tłumacz - Wie, że u was od miesiąca tyran chce zdobyć władzę.

Jakub - Teraz tylko dylemat...

Tłumacz - Jetzt nur das Dilemma...

Jakub - Czemu zaatakowali Niemcy?

Tłumacz - Interessant, dass es Deutschland überfallen.

Merkel - Ich weiß nicht

Tłumacz - Pani kanclerz nie wie.

Jakub - To zrozumiałem! Może Fearden chce mieć pewność, że... gdzieś jednak będzie rządził.

Tłumacz - Zu verstehen! Mögliche Fearden will sicherstellen, dass irgendwo, aber er regierte. Według mnie to całkiem możliwe...

Merkel - Nach für mich ist es durchaus möglich.

Tłumacz - Kanclerz uważa to samo co ja.

Jakub - Najważniejsze jest go pokonać w obu państwach. Najważniejszy jednak nie jest Knoten, który prowadzi atak na Berlin, a Lord Fearden!

28 maja 2009

Scena 4: Po bitwie
Człuchów zdobyty.
Jakub podszedł do Aelity, Krzyśka I Jeremiego

Jakub - Trzeba coś zrobić

Alexandra - Walczyć? Zawsze tak mówisz I nic to nie daje

Jakub - A co myślicie o drugim przewrocie majowym? Wszystko dla dobra państwa!

Jeremi - Ty miałbyś rządzić Polską?

Jakub - Tak! Rządy autorytarne!

Alexandra - Jak na Białorusi?

Jakub - I tak, I nie! Po prostu decyzje trzeba szybko podejmować!

Krzysiek - Kiedy?

Jakub - Jutro w Warszawie! Tylko ja, Adam, Aelita I mały oddział!

Aelita - Tak jest! Przekażę Adamowi!

29 maja 2009

Scena 5: Pałac prezydencki, Warszawa
Adam wbiegł z pistoletem do pałacu. W lewej ręce trzymał płomień.

Adam - Przybyłem w pokoju! Jestem tu w sprawie... dyplomatycznej! Chcę być z prezydentem na osobności.

Scena 6: Sejm przy ulicy Wiejskiej, Warszawa
Jakub I Alexandra wbiegli do sejmu z pistoletami.

Jakub - Wyjść dla bezpieczeństwa.

Poseł - Mogę się dowiedzieć co jest w twoim plecaku?

Jakub - Ja też mam immunitet!

Poseł - A pistolet?

Jakub - Jestem żołnierzem, oficerem, generałem, panie pośle jest wojna! Mam prawo!

Sala sejmowa. Jakub staje na mównicy.

Jakub - Każdy utrzyma posadę, ale najważniejsze decyzje podejmuję ja... wy wtedy, kiedy ja powiem, żebyście wy ją podjęli. Spokojnie! Takich decyzji będzie większość! Czyli takie rządy autorytarne, tylko, że moje słowo jest niepodważalne. Mój przyjaciel silnie uzbrojony jest u prezydenta. Wy się zgodzicie, on to przyjmie, wszystko będzie fajnie! Skażcie mnie nawet na śmierć, ale po wojnie, bo moje decyzje, będą miały na celu tylko dobro państwa. Chcę bronić Polskę. Przynajmniej to co z niej jeszcze mamy. Nie zauważyli może, że jest wojna? Nie zauważyli może, że Kazelici zbliżają się do Warszawy?

Scena 7: Pałac prezydencki
Adam podał tylko kawałek papieru prezydentowi.

Adam - Wystarczy podpisać, dla dobra ojczyzny, panie prezydencie! Prawie nic się nie zmieni. Jak zmieni to by bronić państwo!

Prezydent - Zawsze się tak mówi!

Adam - Nie jestem dobrym dyplomatą, nie mam daru perswazji [zapłakał] ja się staram, chociaż nie muszę, bo to nie moje państwo! Czemu ja walczę w tej wojnie, skoro jestem z Włoch?! Ja sobie idę, ale skoro pana nie obchodzi los państwa Polaków, Rzeczypospolitej... grodu piastowskiego! To nie fair, wobec pana państwa! Chce pan aby Kazelici zdobyli to państwo!

Prezydent - Przykro mi, ale ja tego nie pod...

Adam - Kurde! Więc po co ja te cytryny wciskałem skoro mam mocniejszy argument?

Adam wystawił rękę jakby chciał coś pokazać. Nad dłonią pojawił się płomień.

Adam - Teraz pan podpisze?

Scena 8: Sejm

Marszałek sejmu - Właśnie powstało stanowisko najwyższego naczelnika Rzeczypospolitej. Stanowisko to otrzymuje generał Xiaonów Jakub Wojciech Toporski! Panie naczelniku. Otrzymał pan władzę nad państwem.

Jakub - Dziękuję, panie marszałku!

Scena 9: Warszawa
Po wszystkim Kuba, Alexandra I Adam kupili sobie po puszeczce napoju energetycznego by świętować udany zamach stanu.

Jakub - Jadę do Kijowa, wy jeźdźcie do Nakła, to jest rozkaz

Adam - Po co jedziesz na Ukrainę?

Jakub - Chodzi o stosunki polsko-ukraińskie.

Adam - CO?!

Scena 10: Kijów, Ukraina (oryginalny język: rosyjski)
Kuba poleciał do Kijowa xiaolotem. Wbiegł podobnie jak do sejmu, tylko, że od razu z otwartym mieczem.

Jakub - Chcę rozmawiać z prezydentem! Ostrzegam, że jestem nie obliczalny!

Ktoś tam - Nie zabijaj nas!

Jakub - To ma być rozmowa pokojowa, do cholery! Dyplomatyczna! Czy ktoś z was w ogóle zna rosyjski?

Polityk - Znamy! Co to, by na terenach dawnego Związku Radzieckiego nie mówić po rosyjsku?

Jakub - Muszę porozmawiać z prezydentem! To sprawa życia I śmierci!

Prezydent Ukrainy - Zapraszam

Jakub - Dziękuję. [wchodzi] Chodzi mi o to, aby gdzieś jakby „przechować" Polaków! U nas wojna I boimy się właśnie, że coraz więcej ludzi będzie już po Kazelickiej stronie granicy.

Prezydent Ukrainy - Rozumiem.

Jakub - Potrzebny nam jest exodus cywili.

See more

For the collective works of the author, go here.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.