FANDOM


Nowhere Part 2
Donikąd część 2
Chapter information
Series

Xiaons: First War

Book

Journey to the Capitals

Chapter

prologue

Written by

LenPoles

Release date

April 20, 2012

Chronology
Last chapter

Nowhere Part 1

Next chapter

Wroclaw

Polish

Opis

Po bitwie o Luksemburg wielu Xiaonów dostało się do niewoli.

W poprzednich rozdziałach

Donikąd część 1

Jakub - Jak Luksemburg?!

Generał Bieniek - Kilku oficerów wpadło w ręce Kazelitów.


Jeremi - Dokąd jedzie ten pociąg?!

Ulrich - Do nikąd!

Donikąd część 2

15 lipca

Scena 1: granica Niemców I Luksemburga.
Ulrich stoi w drzwiach pociągu

Jeremi - Dokąd jedzie ten pociąg?!

Ulrich - Do nikąd!

Adam - Zaraz ci pokażę to twoje do nikąd!

Jeremi - Cicho bądź, Adam!

Ulrich powoli podchodzi do Adama

Ulrich - Powinienem cię teraz zabić. Wiesz czemu? Bo dwa miesiące temu postanowiłem, że tak zrobię, gdy będzie okayazja. Jednak... poczekam na ciekawszą chwilę!

Ulrich staje przed Adamem. Patrzy mu w oczy.

Adam - Mi tam nie robi różnicy!

Ulrich - Serio?

Ulrich uderza do w twarz.

Adam - Nie bolało tak mocno!

Adam napełnia powietrza. Ulrich uderza go w brzuch. Z ust Adama wylatuje mały płomień.

Ulrich - Chciałeś mnie podpalić?

Adam - Złożyć w ofierze!

Ulrich - Zabrać ich! Wyjeżdżamy za dziesięć minut. Kto nie zdąży wejść, ma zostać zabity! Wy zdecydujecie już jak!

Scena 2: Polska. Kilka godzin później. Okęcie
Jakub siedzi na lotnisku. Przychodzą Aang, John I Szymon.

Aang - Jakub!

John - Jakub!

Szymon - Generale!

Jakub - Witajcie! Ty jesteś Szymon Król?

Szymon - Oczywiście.

Jakub - Przydał się wam?

Scena 3 - Flashback. Luksemburg.
Szymon atakuje Magią Ziemi oddział Kazelitów.

Aang - Całkiem nieźle. Który masz poziom?

Szymon - Drugi.

Scena 4 - kontynuacja sceny drugiej

Aang - Jasne.

John - Bez niego to byśmy...

Jakub - Spoko! Jesteś awansowany. Masz stopień porucznika, więc jesteś oficerem.

Szymon - Dziękuję, generale!

Jakub - Jedziemy do cytadeli. Niedługo wrócą Alexa I Daria. W dodatku wielu podoficerów I szeregowców przedostaje się właśnie w tej chwili na tereny Rzeczpospolitej. Najłatwiej jest ruszając do Zgorzelca.

John - Właśnie! Chyba go zdobyłeś.

Jakub - Już dwa tygodnie temu.

Między 15 lipca, a 26 lipca

Ataki Kazelitów. Każdy był ich zwycięstwem.

 • 16 lipca - III bitwa o Zgorzelec
 • 17 lipca - III bitwa o Leszno
 • 18 lipca - III bitwa o Poznań
 • 19 lipca - bitwa o Środę Wielkopolską
 • 20 lipca - III bitwa o Kołobrzeg
 • 21 lipca - bitwa o Koszalin
 • 22 lipca - III bitwa o Słupsk
 • 23 lipca - II bitwa o Nakło nad Notecią
 • 24 lipca - III bitwa o Bydgoszcz
 • 25 lipca - III bitwa o Toruń
 • 26 lipca - IV bitwa o Jelenią Górę

26 lipca

Scena 5: Więzienie w Gryfinie
Adam, Jeremi I Dawid wołają kilku Xiaonów.

Jeremi - Nie mamy wielu Magów Metalu. W dodatku to raczej srebro. Sala, którą zakontrolują Magowie Metalu jest nad nami.

Adam - Damy jakoś radę. Ukryłem jeden granat elektromagnetyczny. Ja odpalę, oni padną!

Stowejko - Mam lepszy pomysł. Dawid jest zbyt atletyczny. Tu trzeba chudzielców. Czyli na przykład mnie, Jeremiego I Adama. Pójdziecie za mną! Przedemną pójdzie jakiś Mag Metalu.

Scena 6: Więzienie. Szyb windowy.
Godzina 21.

Stowejko (szept) - Windy działają na zasadzie magnesu!

Stowejko, Adam I Jeremi wspinali się ku górze. Winda pod nimi jechała w dół. Zatrzymała się.

Adam - Co teraz?

Jeremi - Idziemy dalej!

Winda ruszyła ku górze.

Stowejko - Nie łudź się! Jedzie do kuchni, którą minęliśmy. U sierżanta już był.

Sierżant Kazelitów - Was ist das?

Stowejko - Jeszcze trzy metry mi zostały!

Zza otworu wyjrzał sierżant w czarnym kazelickim mundurze. Jeremi odskoczył. Spojrzał na Kazelitę. Miał on okayoło piętnastu lat. Jeremi wspiął się do góry I spojrzał sierżantowi w oczy.

Jeremi - Źle ci było za demokracji?

Sierżant - Ich weiß nicht polnisch!

Michał odczepił jedną rękę od rury I strzelił z niej ogniem w sierżanta. Kazelita jednak zdążył się schować, ale ogniem zajęły mu się rękawy.

Stowejko - To mu nie pomogło nas złapać!

Adam wszedł do kabiny sierżanta.
Przybiegły trzy droidy. Jednocześnie jak otworzyły drzwi, Adam złapał miecz świetlny. Otworzył go. Ostrze miecza było żółte. Jednemu droidowi Adam odciął głowę, drugiego zaś pierw pozbawił nóg, a potem wbił mu go w pierś. Trzeciemu przejechał mieczem pionowo wzdłuż klatki piersiowej.
Weszli Jeremi I Stowejko. Sierżant strzelił w Jérémiego. Odd przebił mieczem Sithowi brzuch I odciął mu jeszcze rękę w której trzymał pistolet.

Adam - Gdzie cię trafił?

Jeremi - W nogę! Mało brakowało... aby odstrzeliłby...

Adam (do martwego sierżanta) - Gdybyś posłuchał to byś żył!

Stowejko - Chodźmy już stąd!

English

Overwiev

After the Battle of Luxembourg many Xiaons were taken to Kazelian prison.

Previously on Xiaons

Jake - How Luxembourg!

Bieniek - Several officers fell into the Kazelians' hands.

Jeremy - Where does this train!

Ulrich - To nowhere!

Nowhere Part 2

July 15

Scene 1: Kazelia. German-Luxembourg border.
Ulrich stands in the doorway of the train.

Ulrich - To nowhere!

Adam - I'll show you it's your "to nowhere"!

Jeremi - Shut up, Adam!

Ulrich slowly walks over to Adam

Ulrich - I should kill you now, dear Adam. You know why? For two months ago I decided that I will, when it is a bargain. But ... I'll wait for interesting moment!

Ulrich confronts Adam. He looks into his eyes.

Adam - I did not make a difference there!

Ulrich - Really?

Ulrich hits to the face.

Adam - It did not hurt so much!

Adam fills the air. Ulrich hits him in the stomach. Adam comes out of the mouth of a small flame.

Ulrich - You wanted to burn me down?

Adam - To sacrifice!

Ulrich - Take them! We leave in ten minutes. Who is not going to enter, to be killed! You have to decide, how they die!

Scene 2: Poland. A few hours later. Okecie
Jake is sitting at the airport. Aang, John and Simon coming.

Aang and John - JAKE!

Simon - General!

Jake - Welcome! You are Simon Król?

Simon - Of course!

Jake - Lent to you?

Scene 3 - Flashback. Luxembourg.
Simon attacks (Earthbending) Kazelian branch.

Aang - Pretty good. Which you level?

Simon - Second.

Scene 4: continuation of the second scene

Aang - Of course!

John - Without him we would...

Jake - Cool! You are promoted, Simon. You have rank of lieutenant, so you're an officer.

Simon - Thank you, General!

Jake - We go to the citadel. Soon will come back Alexa and Daria. In addition, many non-commissioned officers and privates seep right now to the areas of the Rzeczpospolita. The easiest way is moving to Zgorzelec.

John - That's it! I think you conquered it.

Jake - Two weeks ago!

Between July 15 and July 26

Kazelians attacks. Everyone had their victory.

 • July 16 - Third Battle of Zgorzelec
 • July 17 - Third Battle of Leszno
 • July 18 - Third Battle of Poznań
 • July 19 - Battle of Środa Wielkopolska
 • July 20 - Third Battle of Kolobrzeg
 • July 21 - Battle of Koszalin
 • July 22 - Third Battle of Slupsk
 • July 23 - Second Battle of Nakło
 • July 24 - Third Battle of Bydgoszcz
 • July 25 - Third Battle of Torun
 • July 26 - Fourth Battle of Jelenia Gora

July 26

Scene 5: The prison in Gryfino
Adam, Jeremy and David are calling few Xiaons.

Jeremi - There are not many Metalbenders. In addition, it is rather silver. Hall, which weave Metalbenders is upon us.

Adam - Ladies get by. I've hidden a grenade solenoid. I give you a cut, the machine will fall.

Stowejko - I have a better idea. David is very athletic. Here you chudzielców. So, for example, me, Jeremy and Adam. Follow me! Goes before me a Metalbender.

Scene 6: The prison. lift shaft
Night. 9 o' clock.

Stowejko (whisper) - Lifts operate by a magnet!

Stowejko, Adam and Jeremy climbed to the top. Rode the elevator down them. She paused.

Adam - Now what?

Jeremy - We go on!

Elevator moved upward.

Stowejko - Do not be deceived! He goes into the kitchen, which we passed. At the sergeant already was.

Kazelian sergeant - Was ist das?

Stowejko - Yet I have been three meters!

Behind the hole in the black sergeant looked kazelian uniform. Jeremy jumped back. He looked at Kazelian. He was about fifteen years. Jeremy climbed up and looked at the sergeant's eyes.

Jeremy - Was bad in democracy?

Kazelian sergeant - Ich weiß nicht polnisch!

Stowejko detached from the tube with one hand and shot it the fire to sergeant. Kazelita but had to hide, but the fire took his sleeves.

Stowejko - It did not help him catch us!

Adam entered the cabin of sergeant.
Came running three droids. At the same time as the door opened, Adam grabbed his lightsaber. He opened it. The blade was yellow. One droid Adam had cut off his head, while the second leg first stripped and then stabbed him in his chest. Third drove the sword vertically along the chest.
They entered Jeremi and Stowejko. Sergeant shoot to Jeremy. Adam pierced with the sword belly Sergeant and cut off his hand still was holding a gun.

Adam - Where do you got?

Jeremy - In the leg! That was close ... that shot off ...

Adam (to the dead sergeant) - If you listen to it live!

Stowejko - Let's go out!

See more

For the collective works of the author, go here.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.