Fandom

Avatar Wiki

Fanon:Nowhere Part 1

12,275pages on
this wiki
Add New Page
Comments0 Share
Nowhere Part 1
Donikąd, część 1
Chapter information
Series

Xiaons: First War

Book

Journey to the Capitals

Chapter

3

Written by

LenPoles

Release date

April 13, 2012

Chronology
Last chapter

Kuczawola

Next chapter

Nowhere Part 2

Third chapter of second part of Xiaons: First War.

English

Overwiev

Previously on Xiaons

Nowhere Part 1

15 lipca

Scene 1: Xiaons' Citadel in Warsaw. Conference Room.
At the table sit: General Bieniek and General Cieniuch. Jake runs.

Jake - How Luxembourg!

Bieniek - Several officers fell into the Kazelians' hands.

Jake - I decided I wanted to children crusade! How many fell?

Cieniuch - Nearly four hundred. This is a list of all the known victims and prisoners of the battle.

Jake - Thank you! Once again, thank you very much! Gentlemen would come out?

Bieniek - Of course.

Scene 2: Kazelia - German-Luxembourg border
Adam Niewierny in tears. Droids shoot him.

Jeremy - Where does this train!

Ulrich - To nowhere!

Scene 3: France
Simon, John and Aang ran from the night.

John - You idiot, do you want us to Verdun arrived!

Aang - You can do it!

Simon - How much we ran?

John - If more than thirty kilometers to us in France.

Simon - How much to Verdun?

Aang - One hundred kilometers.

John - You idiot!

Simon - The nearest highway?

John - 20 kilometers!

Simon - At least we are in France. Long we run?

John - About four hours ...

Simon - Well, the hours we are in France!

Aang - Sorry, but I'm weak in geography, because the only thing I remember is all about Bending and how my name!

John - Bending! Earthbending! You can us ... I do not know how it is ... no on earth!

Simon - Good idea!

Aang - How do we communicate?

John - In Canada we have different provinces. I spent three years living in Toronto! There are French and English ...

Scene 4: Berlin
Daria and Alexa come out of Ford.

Daria - Kazelians kill us on the street.

They come in a taxi

Alexa (English) - We will take you to Poland!

Daria - Speak German!!

Alexa - I do not know German! And English is in the end more than Esperanto?

Driver (English) - Where?

Alexa - (English) - To Stargard.

Scene 5: Metz, France

Simon - What will it hold Verdun, Aang? We can fly from Metz to Warsaw!

John - At last we have a civilization! Metz small town.

Aang - Let's go to the airport.

John walks into a taxi.

John (French) - Will you take us to the airport?

Taxi driver (French) - Sit down. You Xiaons?

John (French) - Yes. I am the captain Jonathan Titor. Those are Sergeant Simon Król and Major Aang. Aang has no name.

Aang - HEY!

Aang surprised.

John - Do you understand?

Aang - I was surprised too.

John (French) - You smell, Aang!

Aang (French) - Crush your face!?

John - I'm sorry! Let's go!

Aang - I did not know that I know the French ...

Scene 6: Kazelian Poland. National Road 20.
Daria and Alexa pass the corners of Lisowo and Szczecin.

Daria - Do you remember?

Alexa - What?

Daria - This way we were going to Trawlice.

Alexa - Yes. I remember.

Car stops.

Driver - Get in! Quick! Son is Xiaon! I'll take you to Drawsko. For four days there Rzeczpospolita.

Polish

Opis

W poprzednich rozdziałach

Donikąd, część 1

Wydarzenia poprzedzające epizod

  • 27-31 czerwca 2009 - II bitwa o Zgorzelec
  • 3-7 lipca 2009 - II bitwa o Poznań
  • 11 lipca 2009 - II bitwa o Drawsko Pomorskie
  • 13 lipca 2009 - II bitwa o Wałcz

15 lipca 2009

Scena 1: Cytadela Xiaonów w Warszawie. Sala konferencyjna
Przy stole siedzą: generał Bieniek I generał Cieniuch. Wbiega Jakub

Jakub - Jak Luksemburg?!

Bieniek - Kilku oficerów wpadło w ręce Kazelitów.

Jakub - Zachciało mi się krucjaty dziecięcej! Ilu wpadło?

Cieniuch - Blisko czterystu. Jest lista wszystkich znanych nam ofiar I jeńców bitwy.

Jakub - Dziękuję! Jeszcze raz bardzo dziękuję! Mogliby panowie wyjść?

Bieniek - Oczywiście, naczelniku.

Bieniek I Cieniuch wychodzą.

Jakub - Odd, Stowejko, Jeremi, Spinka, Niewierny.

Scena 2: Kazelia - granica Niemców I Luksemburga.
Adam Niewierny się wyrywa. Droidy go rozstrzelają.

Jeremi - Dokąd jedzie ten pociąg?!

Ulrich - Do nikąd!

Scena 3: Tereny Francji
Szymon, John I Aang biegli już od nocy.

John - Ty idioto chcesz, abyśmy aż do Verdun dotarli?!

Aang - Dacie radę!

Szymon - Ile przebiegliśmy?

John - Jeśli więcej niż trzydzieści kilometrów do jesteśmy we Francji.

Szymon - A do Verdun ile?

Aang - Ze sto...

John - Ty świrze!

Szymon - A do najbliższej autostrady?

John - Ze dwadzieścia kilometrów...

Szymon - Przynajmniej jesteśmy we Francji. Długo biegniemy?

John - Cztery godziny...

Szymon - No to od godziny jesteśmy we Francji!

Aang - Sorry, ale słaby jestem z geografii, bo ja jedyne co pamiętam to wszystko o Magii I to jak mam na imię!

John - Magia! Earthbending! Ty możesz nas... no nie wiem jak to jest... no na ziemia!

Szymon - Dobry pomysł!

Aang - A jak się porozumiemy?

John - W Kanadzie mamy różne prowincje. Ja przez trzy lata mieszkałem w Toronto! Tam jest francuski I angielski...

Scena 4: Berlin
Daria I Alexa wychodzą z forda.

Daria - Kazelici nas pozabijają na ulicy.

Alexa (angielski) - Zabierze nas pan do Polski?!

Daria - Mów po niemiecku!!

Alexa - Żebym to ja niemiecki znała. A angielski to w końcu więcej niż esperanto!

Kierowca (angielski) - Gdzie?!

Alexa - Stargard...

Scena 5: Metz, Francja

Szymon - Co się tego Verdun uparłeś, Aang? Z Metz do Warszawy polecimy!

John - Nareszcie mamy cywilizacja! Metz małe miasto.

Aang - Jedźmy na lotnisko.

John podchodzi do taksówki.

John (francuski) - Zawiezie nas pan na lotnisko?!

Taskówkarz (francuski) - Siadajcie. Jesteście Xiaonami?

John (francuski) - Tak. Jestem kapitan Jonathan Titor. Tamci to sierżant Karol Król I major Aang. Aang nie ma nazwiska.

Aang - Ej!

Aang się dziwi.

John - Zrozumiałeś?

Aang - Sam się zdziwiłem.

John (francuski) - Śmierdzisz, Aang!

Aang (francuski) - Przywalić ci w facjatę?!

John - Przepraszam! Jedźmy!

Aang - Nie wiedziałem, że znam francuski...

Scena 6: Polska (część Kazelitów) - droga krajowa 20
Daria I Alexa przechodzą obok zakrętów na Lisowo I Szczecin.

Daria - Pamiętasz?!

Alexa - Co?

Daria - Tędy jechaliśmy do Trawlic.

Alexa - Pamiętam.

Zatrzymuje się bus.

Kierowca - Wsiadajcie! Szybko! Syn jest Xiaonem! Zawiozę was do Drawska. Od czterech dni tam Rzeczpospolita.

Scena 7: Pokój Jakuba w Cytadeli Xiaonów w Warszawie
Jakub leży na łóżku. Obok siedzą Krzysiek I Kierka.

Jakub - Niech ktoś da znak życia! Chcę, aby tu była Alexa! Chcę wiedzieć, czy jest cała!

Krzysiek - Fajnie.

Kierka - Czuję się jak w telenoweli.

Zadzwonił telefon. Jakub odebrał

Krzysiek - Chyba takiej telenoweli science-fiction o wojnie.

Jakub - Gdzie jesteście?... Adam też jest jeńcem Kazelitów ... Mi też przykro!

Odkłada słuchawkę.

Jakub - To była Alexa. Ona I Daria są w Węgorzynie, jadą do Drawska Pomorskiego. Pamiętam jak się jeździło rowerem do Węgorzyna po to, by pojeździć.

Krzysiek - Z tego co mówiłeś to takie zadupie jak Łubawia.

Jakub - Bo to racja. Ale jak niedaleko Drawska! DRAWSKA! Mniej niż dwadzieścia kilometrów do Rzeczpospolitej!

Znów dzwoni telefon.

Jakub - Tak? Super!

Odkłada.

Jakub - John I Aang uciekli. Jest z nimi sierżant Szymon Król.

Krzysiek - Nie znam.

Jakub - Ja też nie. Ważne, że właśnie wylądowali w Warszawie!

See more

For the collective works of the author, go here.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on Fandom

Random Wiki